Uusi asunto Oy laki

Uusi Asunto-osakeyhtiö laki 1.7.2010

Uusi asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1.7.2010. Tähän on koottu eräitä osakkaiden kannalta olennaisia ja tärkeitä seikkoja uudesta laista.

________________________________________

HALLITUKSEN KUNNOSSAPITOSELVITYS

Taloyhtiöiden hallitusten on esitettävä jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkaille näkemyksensä yhtiön kunnossapitotarpeista 5 vuodelle eteenpäin. Selvityksestä tulee ilmetä tulevat korjaukset, jotka vaikuttavat olennaisesti vastikkeenmaksuun ja huoneiston käyttöön. Selvitys tulee esittää osakkaille kirjallisena ja liitetään sellaisenaan myös isännöitsijäntodistukseen. Varsinaiset korjauspäätökset tehdään yhtiössä aina erikseen. Taloyhtiön hallituksen tulee antaa lisäksi vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkaille kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden tekoajoista.
________________________________________

YHTIÖKOKOUS

Uusi laki sisältää tiettyjä pakottavia määräyksiä, jotka menevät yhtiöjärjestysten edelle:
– Yhtiökokous on pidettävä vuosittain 6 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Säännös on pakottava eli yhtiöjärjestyksen määräyksellä ei voida pätevästi poiketa lain asettamasta määräajasta.
– Yhtiökokouksen kokouskutsut on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta Yhtiökokouksen koollekutsumisaika pitenee ja laki menee tältä osin yhtiöjärjestyksen edelle.
– Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka pos-tiosoite on yhtiön tiedossa. Yhtiöjärjestysmääräys, että kutsu on laitettava ainoastaan ilmoitus-taululle, ei ole riittävä kutsujen toimittamistapa. Yhtiökokouskutsun voi toimittaa myös sähkö-postitse, jos osakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhtiölle nimenomaan tähän käyttöön.
________________________________________

TALOYHTIÖN JA OSAKKAAN VASTUUNJAKO

Kunnossapitovastuunjako yhtiön ja osakkaan välillä huoneiston sisäpuolella pysyy pääosin ennallaan, mutta yhtiön vastuu huoneiston sisäpuolisista laitteista laajenee. Yhtiö on velvollinen pitämään kunnossa erilaiset yhtiön asentamat perusjärjestelmät kuten lvis-järjestelmät. Yhtiö vastaa mm. asentamistaan sähköpattereista, lämminvesivaraajista ja lattialämmityksistä. Taloyhtiö vastaa edelleen perustasoisista hanoista. Wc-laite siirtyy uuden lain myötä kokonaisuudessaan yhtiön vastuulle. Erilaiset altaat, kuten tiskialtaat, lavuaarit ja suihkualtaat, kuuluvat edelleen osakkaan vastuulle.
________________________________________

HUONEISTOREMONTEISTA ILMOITTAMINEN

Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle (isännöitsijätoimistoon) huoneistoremonteistaan etukäteen kirjallisesti. Käytännössä tämän laajan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja tapetointityöt. Ilmoituksessa tulee olla riittävä selvitys remontista kuten esim. suunnitelmat, työselitys ja tekoajankohdat. Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan teettämät remontit toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan. Työtä suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.

Taloyhtiön on säilytettävä osakkaiden remontti-ilmoitukset ja pidettävä niistä luetteloa. Ilmoituksista on myös mainittava isännöitsijäntodistuksessa.
________________________________________

OSAKKEENOMISTAJAN VESIMAKSUN ILMOITTAMISVELVOLLISUUS

Jos asunto-osakeyhtiössä vesimaksu perustuu huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärään, osakkaiden on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärä. Tällä helpotetaan vesimaksujen perimistä koska asukkaat ovat velvoitettuja tekemään muuttoilmoituksia vain väestörekisteriin.

Speak Your Mind

*