#OHJEITA ASUMISVIIHTYVYYTEEN#

Osakas (Asukas) huolehtii näistä:

MUUTTAESSASI:

Muuttoilmoitus maistraattiin ja huoltoyhtiölle

Muuttoilmoitus tulee lain mukaan tehdä aina, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen tai kun tilapäinen oleskelu toisessa osoitteessa kestää yli kolme kuukautta. Ilmoituksen voi tehdä aikaisintaan kuukautta ennen muuttopäivää.
Sen tulee kuitenkin olla maistraatissa viimeistään viikon kuluttua muutosta.

  • sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi
    (24 h/vrk) verkkopankkitunnusten, henkilökortin tai Postin käyttäjätunnuksen avulla

Muuttoilmoituksen voi tehdä myös postista tai maistaatista noudettavalla lomakkeella.

Ilmoitus huoltoyhtiölle ja isännöintitoimistoon

Maistraattiin tehtävän ilmoituksen mukaan muuttosta tulee myös ilmoittaa taloyhtiön kiinteistöhuoltoyhtiöön, joka ylläpitää talonkirjaa ja huolehtii nimimuutoksista ilmoitustaululle ja ulko-oveen. Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät aina yhtiön ilmoitustaululta. Tarvittaessa kysykää lisätietoja isännöintitoimistolta.

Isännöintitoimistoon tulee aina ilmoittaa asuntoon muuttavien henkilöiden lukumäärä.

Uusi osakas

Jos olette ostaneet asunnon, isännöitsijätoimisto tarvitsee seuraavat asiakirjat osakerekisterimerkintää varten:

  • Kauppakirja
  • Todistus ja kuitti varainsiirtoveron maksamisesta
  • Kopio osakekirjasta ja siirtomerkinnästä

Muistakaa ilmoittaa mahdollisten käyttökorvausten veloitusta varten isännöitsijätoimistoon myös asuntoon muuttavien asukkaiden määrä (vesimaksuja varten), haluatteko varata saunavuoron tai autopaikan jne. Asiakirjojen toimittamisen jälkeen Teidät merkitään osakerekisteriin ja saatte vastikkeenmaksukuitit.

Remontti uudessa asunnossa

Mikäli suunnittelette tekevänne remonttia heti muuton yhteydessä tulisi siitä olla hyvissä ajoin yhteydessä taloyhtiön
isännöitsijään. Asunto-osakeyhtiölain mukaan pintaremonttia suuremmista töistä tulee tehdä muutostyöilmoitus
taloyhtiölle ja töitä ei saa aloittaa ennen yhtiön antamaa hyväksyntää muutostyölle. Lisätietoja löydätte sivuillamme
kohdasta Muutostyöohje.

==============================================================================================

YLEISET JÄRJESTYSSÄÄNNÖT:

Järjestyssäännöt on tehty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden asumisviihtyvyyttä. Huoneiston haltija on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa lakia, asetuksia sekä vuokrasopimuksen ehtoja. Eri taloyhtiöiden järjestyssäännöt voivat poiketa alla olevista ns. yleisistä järjestyssännöistä. Voit tarkistaa talosi omat säännöt ilmoitustaululta tai isännöintitoimistolta.

Yhteiset tilat

Ulko-ovien ollessa lukittuna on kuljettaessa varmistettava, että ovet lukkiintuvat uudelleen. Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluamatta ja tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty. Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa, ei porraskäytävissä. Yhteiset tilat on tarkoitettu vain yhtiön asukkaiden käyttöön ja niiden käytössä on noudatettava siisteyttä. Tupakointi yhteisissä tiloissa on ehdot-tomasti kielletty. Mainosten yms. kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu ainoastaan yhtiön luvalla.

Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle tai huoltoyhtiölle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Muutos- ja kunnossapitotyöstä on ilmoitettava kirjallisesti isännöitsijälle ennen töiden aloittamista (ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkea muutos- ja kunnossapitotyötä, pois lukien tavanomaiset maalaus tai tapetointityöt). Melua aiheuttavat korjaus- ja muutostyöt
on mahdollisuuksien mukaan tehtävä arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä. Mm.vesi-, sähkö- ja kaasulinjojen sulkemisiin tarvitaan aina yhtiön lupa. Mahdolliset parvekkeet on pidettävä siisteinä ja talvisin niiltä on luotava lumi. Lintujen ruokkiminen on ehdottomasti kielletty. Asukkaiden on huolehdittava huoneiston riittävästä tuuletuksesta kosteusvaurioiden estämiseksi (erillisten ohjeiden mukaan). Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Astian- ja pyykinpesukonetta ei saa jättää käymään yksin. Käyttökertojen välillä on tulovesihana suljettava. Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava kirjallisesti yhtiön edustajalle.

Ulkoalueet ja jätehuolto

Talousjätteet on vietävä viranomaismääräysten mukaisesti lajiteltuina niille varattuihin jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Nurmikoiden, istutusten, leikkivälineiden yms. taloyhtiön varusteiden vahingoittaminen on ehdottomasti kielletty. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille paikoille. Mahdolliset pelastustiet on pidettävä avoimina. Tupakointi on sallittua vain siihen varatuissa paikoissa. Tupakantumpit on kerättävä niille varattuihin astioihin.

Kotieläimet

Taloyhtiön alueella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta.

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Lattiakaivot

Tarkistusväli 1 viikko
Puhdista säännöllisesti lattiakaivojen suodattimet hiuksista ja roskista.

Palovaroitin

Tarkistusväli 1 kuukausi
Tarvitset vähintään yhden /60 m² ja asunnon joka kerrokseen oman. Testaa kerran kuussa.

Pistorasiat ja johdot

Tarkistusväli 1 kuukausi
Tarkista, että johdot pistokkeineen ovat ehjiä eikä pistorasioissa ole mustumia. Korjauta viat ammattilaisella.

Valaisimet

Tarkistusväli 1 kuukausi
Tarkista, että valaisimet ovat ehjiä.

Sammutusvälineet

Tarkistusväli 2 vuotta
Järjestä sammutuspeite ja käsisammutin helppoon paikkaan. Huollata käsisammutin säännöllisesti.

Vikavirtakytkimet

Tarkistusväli käyttöohjeen mukaan
Tarkista vikavirtakytkimet säännöllisesti. Usein kytkin löytyy sähkökeskuksesta, mutta niitä voi olla myös pistorasioiden lisälaitteena.

Jääkaappi, pakastin, tv, pesukoneet

Tarkistusväli käyttöohjeen mukaan
Imuroi koneiden alustat ja taustat. Hanki pesukoneiden alle vuotosuoja-allas. Tarkista letkujen kunto ja puhdista suodattimet.

Liesikupu tai -tuuletin

Tarkistusväli käyttöohjeen mukaan
Kokeile eri puhallintehojen toiminta ja tarkista, palaako lamppu. Puhdista suodatin.

Vesisulut

Selvitä, missä vesisulut ovat huoneistossa , jotta voit vahingon sattuessa katkaista asunnosta vedentulon nopeasti.