Remontit

muutostyöilmoitus_huki

 

 

 

HUONEISTOREMONTIT

OSAKKAAN OIKEUS TEHDÄ MUUTOSTÖITÄ

Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä muutoksia tiloissa, joihin hänen osakkeensa tuottavat hallintaoikeuden. Jos muutos voi vahingoittaa rakennusta tai tuottaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkeen-omistajalle, siihen on saatava yhtiön hallituksen tai osakkeenomistajan suostumus.

Muutostyöstä, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, sähkö-, kaasu tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle.

Hallituksella ja isännöitsijällä on oikeus valvoa, että muutostyö suoritetaan rakennusta vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti.

Muutostöiden kustannukset ovat osakkaan vastuulla. Yhtiön vastuu on vain sille kuuluvien rakennusosien kunnossapitovastuuta, joten yhtiön osallistuessa vastuunsa piiriin kuuluviin töihin osakas vastaa yksin varustelutason kohottamisesta aiheutuneet kustannukset

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle huoneistoremonteistaan etukäteen kirjallisesti. Käytännössä tämän laajan ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät lähinnä maalaus- ja tapetointityöt. Ilmoituksessa tulee olla riittävä selvitys remontista kuten esim. suunnitelmat, työselitys ja tekoajankohdat.

Yhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta. Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkaan teettämät remontit toteutetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaan.

Työtä suorittava osakas vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista ilmoituksen käsittelyn selvityskustannuksista sekä yhtiölle aiheutuvista valvontakustannuksista.

Taloyhtiön on säilytettävä osakkaiden remontti-ilmoitukset ja pidettävä niistä luetteloa. Ilmoituksista on myös mainittava isännöitsijäntodistuksessa.

SAUNAN RAKENTAMINEN

– Saunan rakentaminen vaatii nykyisen viranomaisohjeen mukaan aina rakennusluvan. Kun ryhdytte suunnittelemaan saunan rakentamista, hankkikaa heti hankkeen alussa ammattitaitoinen pääsuunnittelija (yleensä arkkitehti), joka koordinoi suunnittelua sen laajuuden vaatimalla tavalla.

Suunnittelussa tulee huomioida erityisen tarkasti ilmanvaihtoon liittyvät asiat, kosteuden ja lämmön pääsyn estäminen rakenteisiin, vedeneristyksestä huolehtiminen, sähkösyötön riittävyyteen liittyvät asiat, jne.

RAKENNUSLUPA

Kehotamme aina ennen remonttisuunnitelmien käynnistämistä varmistamaan rakennusvalvontaviranomaisilta, vaatiiko suunnittelemanne korjaustoimenpide rakennuslupaa.

Rakennusluvan hakeminen vaatii aina ammattitaitoisen pääsuunnittelijan palkkaamista sekä suunnitelmien esittämisen taloyhtiön hyväksyttäväksi valtakirjan saamiseksi rakennusluvan hakemiseen.

Mahdollinen rakennuslupa tai taloyhtiön/ rakennusvalvonta viranomaisen valvonta ei vähennä muutostyön teettäjän vastuuta muutostyön seurauksista, vaan taloyhtiöön päin teettäjä vastaa aina mahdollisista muutostyön aiheuttamista vaurioista tai seurauksista.

ILMOITUSVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI

Jos muutostyö on sellainen, että se vaatii viranomaisluvan, taloyhtiö voi ilmoittaa laittomasta muutostyöstä rakennusvalvontaviranomaisille, jotka voivat keskeyttää työn. Yhtiö voi vaatia luvatta tehtyjen muutosten saattamista ennalleen osakkaan kustannuksella.

MUUT OHJEET

Seuraavat käytännön asiat tulee vielä huomioida:

Mikäli remonttiin liittyy tulitöiden tekemistä, varmistukaa tulityöluvasta ja siihen liittyvistä ehdoista.
Tiedottakaa remontista myös naapureille (esim. porrashuoneeseen ilmoitus tehtävästä remontista ja sen kestosta).

Huolehtikaa siitä, että remontista porraskäytävään aiheutuva pöly ja muut epäpuhtaudet tulee viipymättä siivota pois. Ne eivät kuulu taloyhtiön maksamiin siivoustöihin (tarvittaessa remontin teettäjää laskutetaan ylimääräisistä siivouksista).


Remonttijätteitä ei saa laittaa taloyhtiön jätepisteisiin. Remontin teettäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki remontista aiheutuneet jätteet viedään pois taloyhtiön alueelta teettäjän kustannuksella.

Huoneistojen muutostöistä ja kunnossapitovastuusta on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa.

Speak Your Mind

*