Liitteitä isännöintiin

 

 

 

 

 

 

NOUDATAMME TOIMINNOISSAMME
HYVÄÄ ISÄNNÖINTITAPAA

Hyvä isännöintitapa – Isännöinnin eettiset ohjeet

* toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti.
* kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi.
* toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa    tilaajan eduksi.

* toimii tasapuolisesti.
* edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti.
* noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen.
* ei käytä väärin saamiaan tietoja.
* huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet.
* ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja.
* tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa.
* tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit.
* huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.
* ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta.
* kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti.
* sitoutuu harmaan talouden torjuntaan.
* edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä.
Isännöintiyrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä ja sen kaikkia työntekijöitä.
Isännöintiyritys huolehtii siitä, että koko henkilökunta tuntee nämä
eettiset ohjeet ja sitoutuu niihin.

Hinnasto

Palveluhinnasto sopimusasiakkaille

Veloitukset isännöintisopimuksen kiinteän kuukausipalkkion ulkopuolelle jäävistä palveluista ja tuotteista.
Aineistojen postilähetyksiin lisätään postikulut.
       

KOKOUSPALKKIOT, peritään taloyhtiöltä

peruste sisältää alv.24%
(sisältää kokoukseen osallistumisen ja pöytäkirjan)
Arkisin klo.8.00 – 16.00 € / alkava tunti 65,00 €
Arkisin klo. 16 jälkeen € / alkava tunti 85,00 €
Arkisin klo. 20 jälkeen € / alkava tunti 120,00 €

TOIMISTOPALVELUT ISÄNNÖINTITYÖSSÄ

€/h 80,00 €

KIINTEISTÖN PERUSKORJAUKSEN AIKAINEN VELOITUS

Hallinnointipalkkio remontista/peruskorjauksesta €/h 80,00 €
Ilmoitusvelvollisuuden urakka-aikainen maksu €/kk 100,00 €

ASIAKIRJAT JA LASKELMAT, peritään tilaajalta

kpl
Isännnöitsijätodistus 60,00 €
Isännöitsijäntodistuksen liitteet:
Tilinpäätöskopio 12,00 €
Yhtiöjärjestyskopio 12,00 €
Toimintakertomuskopio 12,00 €
Talousarviokopio 12,00 €
Energiatodistus 12,00 €
Kunnossapito tarvepitoselvitys 12,00 €
Osakeluettelo-ote 12,00 €
Lainaosuuslaskelma, erikseen laskettuna 55,00 €
Luottotietojen kysely tai rasitustodistuksen tilaaminen 30,00 €
Perintäkulu (peritään velalliselta) 10,00 €
Asukasluettelo/rakennus 15,00 €
Osakeluettelo 50,00 €

Toimistotarvikkeet

kpl
Mappi 6,00 €
Arkistolaatikko 3,00 €
Laminointi/arkki A4 asti 8,00 €
Tilinpäätös asiakirjojen sitominen ja sähköinen arkistointi 30,00 €
Kirjekuoret 0,50 €
Kopiot sis. Kopioinnin ja käsittelyn 0,50 €