# ISÄNNÖINTI #

jÄSENYRITYS

Fiksu hallitus valitsee isännöinnin huolella. Tämän ohjeen tarkoituksena on helpottaa hallituksen puheenjohtajan työtä taloyhtiössä, joka on päättänyt pyytää tarjousta isännöintipalveluista.

Tarjouksen pyytäminen tulee yleensä ajankohtaiseksi silloin, kun taloyhtiön hallituksen ja nykyisen isännöinnin välinen yhteistyö ei suju odotusten mukaisesti.

Ennen uuden tarjouksen pyytämistä taloyhtiön hallituksen kannattaa neuvotella nykyisen isännöintiyrityksen kanssa ja pyrkiä etsimään ratkaisua.

Nykyiselle isännöinnille voi esittää toivomuksia siitä, miten yhteistyötä voisi kehittää.
Isännöintipalvelun hankkiminen on periaatteessa helppoa: riittää, että marssii lähimpään isännöintiyritykseen ja pyytää tarjousta.

Fiksu taloyhtiön hallitus kuitenkin valitsee isännöinnin huolella. Huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tehtyyn hankintaprosessiin menee – ja kuuluukin mennä – aikaa. Siksi tässä ohjeessa isännöintipalvelun hankintaprosessi on kuvattu varsin yksityiskohtaisesti.

Tavoitteena on päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, jossa oikeasta ja toimivasta isännöintipalvelusta maksetaan sille kuuluva hinta.

Isännöintiyritysten tarjoamat palvelut ja niiden hinnoittelu ovat keskenään erilaisia eikä

Isännöintiliitto tällä ohjeistuksella pyri ohjaamaan alalle yhtenäisiä toimintamalleja.

Isännöintiliitto on laatinut tämän ohjeen, koska se haluaa, että taloyhtiö on saamaansa isännöintipalveluun tyytyväinen.

Taloyhtiön tulee ymmärtää, että isännöintiyritys määrittelee aina tarjoamansa palvelun sisällön.

Tällä tavalla voidaan tuottaa kustannustehokkaita isännöintipalveluita.

Taloyhtiön hallituksen tehtäväksi jää erilaisia palveluja tarjoavien yritysten vertailu.

Valinta voi usein olla vaikeakin, sillä tarjousten erilaisuudesta johtuen tarjoukset eivät koskaan ole suoraan vertailukelpoisia.

Isännöintiliiton laatima ohje auttaa taloyhtiön hallitusta kiinnittämään isännöintipalvelun hankintaprosessissa huomiota oikeisiin asioihin ja tekemään viisaita päätöksiä.

Isännöintiliitto haluaa tukea taloyhtiön kannalta sopivaa ja toimivaa isännöintiä.

 

  Klikkaamalla alla olevaa kuvaa pääset kuuntelemaan asiaa isännöinnistä.

Isännöinti on HUUTJÄRVI YHTIÖIDEN  toiminnan toinen painopistealue
tilitoimisto- ja hallinnointipalveluiden lisäksi.

Toiminta jota suoritamme HUKI-Hallinnnointipalvelut aputoiminimen alla.

Me olemme luotettava yhteistyökumppani, jolla on vuosikymmenien kokemus
kiinteistöalan eri toiminnoissa, olemme siis isännöinnin ammattilaisia.

Hoidamme taloyhtiönne asiat niin, että asukkaina voitte jättää kaikki asunto-,
ja kiinteistö osakeyhtiönne asiat meille ja asua huoletta kotonanne.

HUUTJÄRVI YHTIÖIDEN asiakkailla on käytettävissään  isännöinnin ja
taloushalllinnon ammattilaisen tietotaito ja kokemus.

HUUTJÄRVI YHTIÖT on isännöintiliiton jäsen.

Isännöinti tiedottaa

HUUTJÄRVI YHTIÖT panostaa edelleen voimakkaasti isännöinnin kehittämiseen.
Olemme lisänneet isännöinnin voimavaroja merkittävästi ja haluamme näin
vastata sekä uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomiin haasteisiin että
myös kehittää asiakaspalveluamme edelleen.

Tehtävien ja vastuiden jako

Isännöinnistä HUUTJÄRVI YHTIÖISSÄ vastaa tällä hetkellä Raino Ojansivu
hänellä on vuosien kokemus asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden
hallinnosta ja teknisestä isännöinnistä kiinteistöjen elinkaaren eri vaiheissa.

Yhteydenotot

Jokainen toimistomme palveluksessa oleva henkilö vastaa omista osa-alueistaan,
mutta on tarvittaessa apuna myös toisten tehtävien suorittamisessa.

Uusi asunto-osakeyhtiölaki ja isännöintisopimukset

Heinäkuun 2010 alusta on voimaan astunut uusi asunto-osakeyhtiölaki, j
oka toi mukanaan muutoksia vastuiden jakoon asukkaan ja yhtiön välillä ja
myös lisävelvoitteita hallinnon ja isännöinnin hoitamiseen. Liitteenä olevaan
tiedotteeseen olemme koonneet tärkeimmät muutokset ja niiden vaikutukset.

Mukana on myös malli lomakkeesta, jolla huoneiston korjaukset tulee ilmoittaa
ennen remontin aloittamista taloyhtiön isännöitsijälle. Isännöintisopimukset
tulemme käymään tämän syksyn aikana läpi ja päivitämme ne vastaamaan
nykyisiä vaatimuksia. Samalla voimme keskustella isännöintisopimuksen
laajuudesta ja siihen sisältyvistä palveluista.

Ensi vuoden asumiskustannukset

Energian hinnan nousu ja inflaation voimistuminen tulevat valitettavasti
nostamaan asumiskustannuksia jonkin verran. Tulemme ottamaan nämä
asiat huomioon laatiessamme taloyhtiöiden hallituksille talousarvioesityksiä
vuotta 2013 varten.

Tarjoamme huoletonta asumista Teille ja hyvää huolenpitoa taloyhtiöllenne!

REFERENSSI KOHTEITAMME

Asunto Oy

Tampere
Asunto Oy Pylsynkatu 6

Pyhtää
Asunto Oy Kokkkovuori II

IMG_1517


Asunto Oy Pyhtään Hartikantie 1


Asunto Oy Pyhtään Merikotkantie 27

Loviisa
Asunto Oy Ruotsinpyhtään Ruukinraitti 4

IMG_3756

Vuokrakohteena useita pieniä yksiöitä

Kotka
Asunto Oy Karhulan Mielikintie 18

taloyhtiö

Kiinteistö Oy:t

Pyhtää
Kiinteistö Oy Pyhtään Motellikuja 1

Kiinteistö Oy Pyhtään Pappilantie 1

 

HUUTJÄRVI YHTIÖT

 

 

 

 


Raino Ojansivu

Isännöitsijä

Paula Kyytsönen
Kirjanpito

Toimisto:
matkapuhelin:
0400 854 146
sähköposti:
huki-palvelut(a)kymp.net
raino.ojansivu(a)kymp.net