# HUUTJÄRVI YHTIÖT #

HUUTJÄRVI-YHTIÖT   Alkuaan 1976 isännöinti-, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelutoimintoja tuottavan yhtiön  ”sateenvarjoksi”  luotu markkinointinimi on vuonna 2012 tapahtuneiden yhtiöjärjestelyiden yhteydessä muutettu osakeyhtiöksi HUUTJÄRVI-YHTIÖT OY  ja samalla varsinaisen toiminnantamme runkoyksiköksi.

Tänään toimintamme runko muodostuu Hallinnointi-, Isännöinti-, ja Tilitoimistopalveluiden tuottamisesta, näiden yksiköiden osuus  liikevaihdosta on  runsaat 80 % ja loput 20 % liikevaihdosta muodostuvat Viestintä-,  Freelancer-, ja muista vastaavan kaltaisista toiminnoista, sekä erilaisista tilauspalvelutoiminnoista saatavasta liikevaihdosta.

Näiden vuonna 2012 toteutuneiden järjestelyiden ja toimintamuotojen organisoinnin myötä yhtiöön perustettiin aputoiminimet: Huki-hallinnointipalvelut, vastaamaan isännöinnistä ja tilitoimistopalveluista, TOP-viestintäpalvelut, vastaamaan Freelancer-kirjoituksista ja muista vastaavista toiminnoista ja ”sateenvarjoksi” markkinoinnin avuksi jätettiin  käyttöön markkinointinimi  ”HUUTJÄRVI YHTIÖT” jonka alaisuudessa  kaikki edellä mainitut toiminnot tänään suoritetaan.

Näillä  vuonna 2012 toteutetuilla toimenpiteillä ja toimintojen organisoinnilla olemme pyrkineet selkiinnyttämään yhtiön ja sen eri aputoiminimien toiminnan vastaamaan ajan hengessä päivittäisiä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla käytännön työssä tapahtuviksi  toiminnoiksi.