# HUUTJÄRVI YHTIÖT #

HUUTJÄRVI-YHTIÖT   Alkuaan 1976 isännöinti-, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelutoimintoja tuottavan yhtiön  ”sateenvarjoksi”  luotu markkinointinimi on vuonna 2012 tapahtuneiden yhtiöjärjestelyiden yhteydessä muutettu osakeyhtiöksi HUUTJÄRVI-YHTIÖT OY  ja samalla varsinaisen toiminnantamme runkoyksiköksi.

Tänään toimintamme runko muodostuu Hallinnointi-, Isännöinti-, ja Tilitoimistopalveluiden tuottamisesta, näiden yksiköiden osuus  liikevaihdosta on  runsaat 80 % ja loput 20 % liikevaihdosta muodostuvat Viestintä-,  Freelancer-, ja muista vastaavan kaltaisista toiminnoista, sekä erilaisista tilauspalvelutoiminnoista saatavasta liikevaihdosta.

Näiden vuonna 2012 toteutuneiden järjestelyiden ja toimintamuotojen organisoinnin myötä yhtiöön perustettiin aputoiminimet: Huki-hallinnointipalvelut, vastaamaan isännöinnistä ja tilitoimistopalveluista, TOP-viestintäpalvelut, vastaamaan Freelancer-kirjoituksista ja muista vastaavista toiminnoista ja ”sateenvarjoksi” markkinoinnin avuksi jätettiin  käyttöön markkinointinimi  ”HUUTJÄRVI YHTIÖT” jonka alaisuudessa  kaikki edellä mainitut toiminnot tänään suoritetaan.

Näillä  8 vuotta sitten toteutetuilla toimenpiteillä ja toimintojen organisoinnilla olemme pyrkineet selkiinnyttämään yhtiön ja sen eri aputoiminimien toiminnan vastaamaan ajan hengessä päivittäisiä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla käytännön työssä tapahtuviksi  toiminnoiksi.