HUUTJÄRVI YHTIÖT

 

Kuvan mahdollinen sisältö: 4 henkilöä, hymyileviä ihmisiä, teksti

 

HUUTJÄRVI-YHTIÖT   Alkuaan 1976 isännöinti-, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelutoimintojen  ”sateenvarjoksi”  luotu markkinointinimi on vuonna 2012 yhtiöjärjestelyiden yhteydessä muutettu osakeyhtiöksi HUUTJÄRVI-YHTIÖT OY  ja samalla varsinaisen toiminnantamme runkoyksiköksi.

Tänään toimintamme runko muodostuu Hallinto-, Isännöinti-, ja Kirjanpitopalveluiden tuottamisesta ja näiden yksiköiden osuus  liikevaihdosta on  runsaat 80 % ja loput 20 % liikevaihdosta muodostavat   Freelancer-, ja muista vastaavan kaltaisista toiminnoista, sekä erilaisista tilauspalvelutoiminnoista saatavasta liikevaihdosta.

Näiden vuonna 2012 toteutuneiden järjestelyiden ja toimintamuotojen organisoinnin myötä yhtiöön perustettiin aputoiminimet: Huki-hallinnointipalvelut, vastaamaan isännöinnistä ja tilitoimistopalveluista, TOP-viestintäpalvelut, vastaamaan Freelancer-kirjoituksista ja muista vastaavista toiminnoista ja ”sateenvarjoksi” markkinoinnin avuksi jätettiin  käyttöön markkinointinimi  HUUTJÄRVI YHTIÖT jonka alaisuudessa  kaikki edellä mainitut toiminnot tänään suoritetaan.

Näillä tapahtuneilla toimenpiteillä ja toimintojen organisoinnilla olemme pyrkineet selkiinnyttämään yhtiön ja sen eri aputoiminimien toimintaa vastaamaan päivittäisiä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla käytännön työssä tapahtuviksi  toiminnoiksi.