HUUTJÄRVI YHTIÖT

HUUTJÄRVI-YHTIÖT   Alkuaan 1976 isännöinti-, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelutoimintojen eri aputoiminimien ”sateenvarjoksi”  luotu markkinointinimi on nykyään muutettu osakeyhtiöksi HUUTJÄRVI-YHTIÖT OY  ja samalla varsinaisen toiminnantamme runkoyksiköksi.

Tänään toimintamme runko Hallinto-, isännöinti-, kirjanpitopalveluiden osuuus  liikevaihdosta on  runsaat 80 % ja loput 20 % koostuvat   Freelancer-, ja muista kirjoituksista, sekä muista erilaisista tilauspalvelutoiminnoista saatavasta liikevaihdosta.

Näiden toteutuneiden järjestelyiden ja toimintamuotojen organisoinnin myötä yhtiöön perustettiin aputoiminimet: Huki-hallinnointipalvelut, vastaamaan isännöinnistä ja tilitoimistopalveluista, TOP-viestintäpalvelut, vastaamaan Freelancer-kirjoituksista ja vastaavista toiminnoista ja ”sateenvarjoksi” markkinoinnin avuksi jätettiin  käyttöön markkinointinimi  HUUTJÄRVI YHTIÖT jonka alaisuudessa  kaikki toiminnot tänään suoritetaan.

Näillä tapahtuneilla toimenpiteillä ja toimintojen organisoinnilla olemme pyrkineet selkiinnyttämään yhtiöiden ja eri aputoiminimien toimintaa vastaamaan päivittäisiä toimintoja vastaaviksi.