HUUTJÄRVI YHTIÖT

HUUTJÄRVI-YHTIÖT   Alkuaan 1976 isännöinti-, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelutoimintojen  ”sateenvarjoksi”  luotu markkinointinimi on nykyään muutettu osakeyhtiöksi HUUTJÄRVI-YHTIÖT OY  ja samalla varsinaisen toiminnantamme runkoyksiköksi.

Tänään toimintamme runko muodostuu Hallinto-, isännöinti-, ja kirjanpitopalveluiden tuottamisesta ja niiden osuus  liikevaihdosta on  runsaat 80 % ja loput 20 % liikevaihdosta muodostavat   Freelancer-,
ja muista vastaavan kaltaisista toiminnoista, sekä erilaisista tilauspalvelutoiminnoista saatavasta liikevaihdosta.

Näiden nyt toteutuneiden järjestelyiden ja toimintamuotojen organisoinnin myötä yhtiöön perustettiin aputoiminimet: Huki-hallinnointipalvelut, vastaamaan isännöinnistä ja tilitoimistopalveluista, TOP-viestintäpalvelut, vastaamaan Freelancer-kirjoituksista ja muista vastaavista toiminnoista ja ”sateenvarjoksi” markkinoinnin avuksi jätettiin  käyttöön markkinointinimi  HUUTJÄRVI YHTIÖT jonka alaisuudessa  kaikki toiminnot tänään suoritetaan.

Näillä nyt tapahtuneilla toimenpiteillä ja toimintojen organisoinnilla olemme pyrkineet selkiinnyttämään yhtiön ja eri aputoiminimien toimintaa vastaamaan päivittäisiä toimintoja käytännön työssä tapahtuviksi päivittäisiksi toiminnoiksi.